Rotaract Antwerpen Noord

Rotaract is het magische sleutelwoord van ‘Rotary ’ en ‘Action ’. Een organisatie van serviceclubs voor, studerende of werkende, jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Als jeugdpartner van Rotary International, de grootste en meest actieve cluster van serviceclubs ter wereld, zetten wij ons actief in voor de nabije gemeenschap. Daarnaast leggen wij ons toe op de persoonlijke ontwikkeling van onze leden ter ondersteuning van hun  professionele  carrière  en  maatschappelijke  rol.  “Service  above  yourself ”

RTC Antwerpen Noord
op Facebook
Rotaract Antwerpen Noord
RTC Antwerpen Noord
op Instagram

Rotaract club Antwerpen Noord bestaat sinds 1978 en telt een 35-tal leden. Als één van de 6750 Rotaract clubs verspreid over 146 landen, verenigt onze Antwerpse club een groep dynamische “jeugd” tussen 18 en 30 jaar, studenten én jong werkenden, ongeacht achtergrond, geaardheid, geloof, … die zich in Antwerpen en omstreken met volle overtuiging  inzetten  om  hun  eigen  leven  en  dat  van  anderen  meer  kleur  te  geven.

De actieradius van ons sociaal engagement is zeer gevarieerd en gaat van een reeks lokale projecten (z ie lijst beneden ) tot het wereldwijd uitroeien van polio (initiatief Rotary International en het Bill & Melinda gates foundation ). De leden vergaderen iedere eerste vrijdag  van  de  maand  in  restaurant  De  Ketel  te  Berchem  om  20u15.


Enkele acties gesteund door Rotaract Antwerpen Noord

  • Aankoop  van  laptops  voor  kinderen  uit  kansarme  gezinnen
  • Kerstpakketten  voor  bedlegerig  ouderlingen
  • Sint  en  Piet-bezoeken aan  geplaatste  kinderen
  • Kerstconcert  ten  voordele van  kinderkankeronderzoek
  • Herinrichten, schilderen, decoreren van ziekenhuiskamers van langdurige zieke kinderen
  • Project Magic; motorische handelingen oefenen via goocheltrucs bij revalidatie van  jonge   
                   kinderen
  • Begeleide  gezinsuitstappen  voor kinderen  met  gezinsproblematiek
  • Ondersteuning  van kinderen  wiens  ouders  met  psychische problemen  kampen